Tulo
Lähto
Varaa

Tietosuojapolitiikka

TIETOSUOJATIEDOTE ASIAKKAALLE

AS Taastusravikeskus Viiking haluaa turvallisesti säilyttää henkilötietoja, joita jokainen asiakkaamme kanssamme jakaa. Velvollisuutemme on suojata asiakkaan yksityisyyttä ja henkilötietoja noudattamalla voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Tässä tiedotteessa annamme katsauksen siitä, minkälaisia tietoja asiakkaasta keräämme, miksi sitä teemme ja mihin kerättyjä tietoja käytämme.

Pyydämme tutustumaan huolellisesti tiedotteeseen ennen web-sivun käyttöä. Mikäli ette suostu tiedotteeseen, edellytämme Teidän lopettavan tämän verkkosivun käytön.

Ryhdymme asianmukaisiin teknisiin, fyysisiin sekä organisatorisiin turvatoimenpiteisiin suojataksemme henkilötietojanne katoamiselta, tuhoutumiselta ja luvattomalta pääsyltä

Asiakkaasta mahdollisesti kerättävät tiedot:

 • henkilökohtaiset tiedot, kuten esimerkiksi etu- ja sukunimi, syntymäaika/ henkilötunnus
 • yhteystiedot, kuten esim. kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • vierailijakortin tiedot – ne ovat Viron matkailulain vaatimat tiedot majoitusliikkeen asiakkaasta, esim. kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvan puolison ja alaikäisen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, majoituspalvelun tarjoamisaika jne.
 • luottokorttitiedot, kuten esim. kortin numero, haltijan nimi, voimassaoloaika
 • valvontakameran tallenteen, jos käytte majoitusliikkeessä tai muissa tiloissamme, joissa on turvallisuussyistä videolaitteet tai muut elektroniset tai digitaaliset valvontajärjestelmät tai -laitteet
 • tiedot henkilökohtaisista mieltymyksistä, kuten huoneen luokka, näkymä kaupunkiin, lemmikkieläin jne.
 • hoitopalveluja tai hoitopaketteja ostettaessa tiedot asiakkaan terveyskunnosta.

Yleensä saamme tiedot suoraan Teiltä, kun teette varauksen tai tiedustelun verkkosivuillamme, puhelimitse tai sähköpostitse tai ostatte meiltä palveluja itse  paikalla.

Lisäksi tietojanne välittävät meille myös matkatoimistot, huonevarausyritykset ynnä muut majoituspalvelujen välittäjät, joilta olette tilannut majoituksen ja/tai muut tarjoamamme palvelut.

Asiakkaan henkilötietojen käsittelymme perustuu erilaisiin oikeusperusteisiin, mikäli

 • meillä on tarve perustaa sopimussuhde kanssanne tai noudattaa kanssanne tehtyä sopimusta
 • meillä on suostumuksenne (Teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa)
 • meillä on tarve täyttää lakisääteiset velvollisuutemme (esim. vierailijakortin täyttö ja säilyttäminen 2 vuoden ajan)
 • meillä on tarve valvoa oikeutettuja etujamme, mukaan lukien yrityksen johtaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen yleensä, lainrikkomusten ja petosten toteaminen
 • syntyy tarve valvoa Teidän tai kenen tahansa muun henkilön elintärkeitä etuja (esimerkiksi ilmoittamalla tietonne hätätilanteessa ambulanssin henkilökunnalle)
 • on olemassa muu lain sallima peruste
 • hoito- ja rentoutuspalveluja ostettaessa – käsittelemme asiakkaan henkilötietoja lievittääkseen asiakkaan vaivoja, estääkseen terveyskunnon heikkenemisen tai sairauden pahenemisen sekä edistääkseen terveyttä
 • asiakkaan hoitoasiakirjoja annettaessa – käytämme asiakkaan suostumuksella asiakirjojen antamista pyytäneen henkilön henkilötietoja pyydetyn asiakirjan antamiseksi
 • lähetätte meille selvityspyynnön, muistion, tiedustelupyynnön tai valituksen – käytämme henkilötietojanne selvittääkseen valituksen sisältämät asianhaarat ja vastatakseen kirjeeseen. Mikäli olette lähettänyt meille kirjeen, johon voi vastata ainoastaan toinen laitos, toimitamme kirjeen siihen laitokseen ja ilmoitamme siitä Teille.

Henkilötietojen käyttö, säilytys, julkistaminen:

 • emme jaa asiakkaan käyttöömme annettuja tietoja muissa kuin jäljempänä esitetyissä tapauksissa, ja mikäli se on tarpeen tässä tietosuojatiedotteessa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • sidosyrityksemme: voimme jakaa henkilötietoja sidosyritystemme kanssa, jotka sijaitsevat vain EU-maissa
 • palveluntarjoajat: kuten monet muut yritykset, mekin voimme tilata tietojen käsittelypalveluja, kuten esimerkiksi atk- ja konsultointipalveluja, luotettavilta kolmansilta palveluntarjoajilta
 • viranomaiset: voimme jakaa tietoja viranomaisten kanssa, jos laki velvoittaa meidät jakamaan niitä tai jos tietojen jakaminen on välttämätöntä oikeuksiemme valvomiseksi
 • asiantuntijat ja muut ammattilaiset: voimme jakaa tietojanne eri alojen ammattilaisten kanssa, joita ovat tilintarkastajat, asianajajat, kirjanpitäjät ynnä muut konsulttipalvelujen tarjoajat
 • muut henkilöt yrityksen liiketoimien yhteydessä: silloin tällöin voimme jakaa asiakkaan tietoja kolmansien henkilöiden kanssa liiketoimien yhteydessä, esimerkiksi myydessämme yhtiön tai yhtiöosuuden toiselle yrittäjälle. Samaten yritystoiminnan uudelleenjärjestelyn, yhteisyrityksen perustamisen, yhdistymisen tai yrityksen omaisuuden muulla tavalla tapahtuvan uudelleensijoittamisen yhteydessä.

Jakaessamme asiakkaan tietoja edellä mainittujen henkilöiden kanssa varmistamme tietojenne suojan meidän ja kyseisen henkilön välisellä tietojenkäsittelysopimuksella.

Säilytämme tietojanne niin pitkään, kuin se on tarpeen erilaisten tietojenkäsittelytavoitteiden saavuttamiseksi.

Yrityksemme nojautuu henkilötietoja säilyttäessään seuraaviin kriteereihin:

 • niin pitkään kuin henkilötietoja tulee säilyttää tarjotaksemme palveluja
 • jos henkilöllä on yrityksen kanta-asiakaskortti, säilytämme henkilötietoja kortin voimassaoloajan loppuun asti tai niin kauan, kuin niitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseen henkilölle
 • jos yrityksellä on lakisääteinen, sopimuksen mukainen tai muu vastaava velvollisuus säilyttää henkilön tietoja, niitä säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen tämän velvollisuuden täyttämiseksi
 • sopimussuhteen päätyttyä säilytämme tiettyjä tietoja niin kauan, kuin henkilöllä (tietojen subjektilla) tai itse yrityksellä on sopimuksen mukaan oikeus periä vastapuolelta saatavia

Vierailijakorttiin merkittyjä tietoja säilytämme matkailulain mukaisesti 2 vuotta kortin täyttämisestä.

Luottokorttitietoja säilytämme ainoastaan meidän välisemme majoituspalvelusopimuksen asianmukaiseen täyttämiseen asti.

Jos olette antanut meille suostumuksen suoramarkkinointiaineiston lähettämiseen, säilytämme yhteystietojanne siihen asti, kunnes peruutatte suostumuksenne.

Käyttämällä sivustoamme tai palveluja varattaessa olette tutustunut tietosuojatiedotteeseemme ja hyväksynyt sen.

Meillä on oikeus tehdä silloin tällöin muutoksia tietosuojapolitiikkaan, ilmoitamme siitä verkkosivullamme.  Toivomme, että silloin tällöin tutustutte tiedotteeseen tehtäviin muutoksiin.

Oikeuksien puolustusta koskevat tiedot ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa meihin yhteyttä puhelimitse +372 449 0502 tai sähköpostitse kairi@viiking.ee.

 

TiedotSijaintiVaraa huoneVaraa